Aktuella utbildningar parasitologi

 IBL IBL

Grundkurs blodparasiter

Planerad till hösten 2020/våren 2021

Grundkurs tarmparasiter

Planerad till våren 2021

Kurser i parasitologi London schol of tropical medicine

http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/sldm.html (Diagnostik av malaria)

http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/sldp.html (Diagnostik av parasiter)