Aktuella utbildningar parasitologi

IBL IBL

Grundkurs blodparasiter

Online

15-17 mars 2021 Grundkurs i blodparasiter – IBL Inst (ibl-inst.se)

Grundkurs tarmparasiter

Planerad till hösten 2021

Kurser i parasitologi London schol of tropical medicine

http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/sldm.html (Diagnostik av malaria)

http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/sldp.html (Diagnostik av parasiter)