PCR

Aktuellt om malaria-diagnostik

PCR-analys för diagnostik av malaria

Analys av tjock droppe och blodutstryk är fortfarande ”golden standard” vid misstanke om malaria. Under senare år har olika snabbtester för diagnostik av framför allt P. falciparum – malaria kommit i bruk och utgör ett värdefullt komplement i vissa situationer.

Därutöver erbjuder

Karolinska Universitetslaboratoriet Solna

Klinisk mikrobiologi, Parasitlab

171 76 Stockholm

PCR- analys för malaria av alla fem species. Metoden uppvisar ca 10 ggr högre sensitivitet jämfört med ljusmikroskopi och en högre specificitet.

provtagningsanvisningar Karolinska

Indikation för PCR-analys är:

– svårigheter med speciesdifferentiering vid ljusmikroskopi

– misstanke om dubbelinfektion

– stark klinisk misstanke men analys av tjock droppe och blodutstryk utfallit negativt vid upprepad provtagning

PCR – analys lämpar sig ej att användas vid kontroll efter insatt behandling.

Analysen är både arbets-och tidskrävande och svar erhålles tidigast dagen efter provets ankomst till laboratoriet (blod tages i EDTA-rör).

 

20160925