Trypanosoma brucei

Riktlinjer för diagnostik av afrikansk sömnsjuka orsakad av Trypanosoma b. gambiense och Trypanosoma b. rhodesiense

 

Påvisande av trypanosomer i olika kroppsvätskor är avgörande för diagnostiken av afrikansk sömnsjuka. T. b. gambiense och T. b. rhodesiense kan ej differentieras med vare sig mikroskopi eller serologi. Uganda är det enda land som härbärgerar båda subspecies.

OBS! Risk för smitta föreligger vid hantering av kroppsvätskor innehållande levande trypanosomer, både genom direktkontakt via slemhinnor och via stick av nålar eller glaskapillärer.

 

Vävnadsvätska från chanker (initial hudlesion) och lymfkörtel

Greppa och lyft upp den förstorade lymfkörteln mellan tumme och pekfinger. Tag en nål för subkutant bruk med den andra handen och stick in nålen till lymfkörtelns mitt. Massera körteln samtidigt som nålen roteras under ca en minut. Täck för nålens övre öppning med pekfingret och drag snabbt ur nålen från lymfkörteln. Tag en 5 ml spruta, drag ut pistongen maximalt och anslut därefter sprutan till nålen. Spruta ut innehållet i nålen på ett objektsglas genom att föra ned pistongen i sprutan halvvägs. Lägg ett täckglas över vävnadsvätskan.

Denna teknik användes även för att erhålla vävnadsvätska från en chanker men provet bör tas från lesionens periferi.

Vävnadsvätska från chanker och lymfkörtel analyseras utan dröjsmål i ljusmikroskop utan färgning. Därvid kan levande, rörliga trypanosomer visualiseras. Preparatet bör även torkas, fixeras och Giemsafärgas för förnyad ljusmikroskopisk bedömning.

 

Perifert blod

Färskt 5 ml venblod i EDTA-rör undersöks direkt i ljusmikroskop efter förekomst av motila trypomastigoter. Därefter prepareras s.k. tjock droppe och tunt blodutstryk (samma som för malariadiagnostik) och undersöks med ljusmikroskop.

Vid T. b. rhodesiense-infektion är antalet trypanosomer i blod högt och parasiterna kan oftast påvisas med hjälp av de ovan beskrivna metoderna. Mängden trypanosomer i blodet kan dock fluktuera och vid T. b. gambiense –sömnsjuka är parasitemin lägre, speciellt i senare stadier, varför olika koncentreringstekniker rekommenderas för att öka chansen att upptäcka trypanosomerna. Filtrering av blod genom en liten cellulosa-kolonn, m-AECT (mini-anion exchange centrifugation technique) anses vara den känsligaste rutinmetoden men finns endast tillgänglig på specialiserade laboratorier.

Mikrohematokrit-centrifugering är en alternativ teknik med något lägre sensitivitet. Metoden är i bruk på Karolinska Universitetslaboratoriet i Solna. Tunna kapillärrör fylls med EDTA-blod som centrifugeras och därefter undersöks det leukocytinnehållande området mellan plasma och erytrocyterna med ljusmikroskop.

PCR-analys finns tillgänglig utomlands och efter kontakt med parasitologiska avdelningen på Folkhälsomyndigheten kan prover vidarebefordras till utländskt laboratorium i speciella fall.

 

20160925