Schistosoma haematobium

 

Riktlinjer för provtagning av Schistosoma-ägg i urin

Påvisning

Schistosoma hematobium- och Schistosoma mansoni-ägg kan påvisas mikroskopiskt i urin. Känsligheten vid mikroskopering ökar med provvolymen.

Provtagning

Urin samlas i en ren plastflaska utan tillsats dagtid under 4 timmar, lämpligen mellan kl. 10.00 – 14.00 då äggutsöndringen är som störst. Det är viktigt att de sista dropparna vid varje urinering kommer med då dessa innehåller den högsta  koncentrationen av ägg.

OBS! Det är inte tillförlitligt att endast undersöka 10 ml urin.

 

Förvaring/transport

Hela urinmängden skickas snarast till laboratoriet för analys. Vid transporttid

längre än 1 dag, bör provet formalinbehandlas med 1-2 ml 10 % formalin/100ml

urin.

 image_124

Schistosoma haematobium-ägg i urinsediment.

Foto och film: Jessica Ögren

160927