Entamoeba histolytica/dispar

Referensgruppen i parasitologi rekommenderar

Initial handläggning vid misstanke om Entamoeba histolytica-infektion

Infektion med Entamoeba histolytica kan ha ett mycket varierande sjukdomsförlopp innefattande asymtomatiskt bärarskap, mild intermittent diarré, amöbadysenteri, fulminant kolit, amöbom och extraintestinal sjukdom, oftast leverabscess.

Under senare år har det visat sig att cystor påvisade i feces av den patogena Entamoeba histolytica morfologiskt ej kan särskiljas från den icke patogena Entamoeba dispar. Med hjälp av PCR kan dock speciesdifferentiering utföras. Denna PCR-metod finns numera tillgänglig på parasitologiska avdelningen vid folkhälsomyndigheten i Stockholm. Studier i Sverige och utomlands tyder på att endast ca 10 % av cystorna utgörs av den patogena E. histolytica.

Referensgruppen i parasitologi rekommenderar följande rutiner för initial handläggning vid misstanke om Entamoeba histolytica-infektion:

Asymtomatiskt bärarskap

Tag 1-2 cystor- och maskägg prov. Vid fynd av Entamoeba histolytica/dispar-cystor i feces rekommenderas PCR på feces för att särskilja E. histolytica från E. dispar. Ingen läkemedelsbehandling ges i avvaktan på PCR-resultat.

Mild sjukdomsbild

Tag 2 cystor- och maskägg prov. Vid fynd av E. histolytica/dispar-cystor i feces rekommenderas PCR på feces för att särskilja E. histolytica från E. dispar. Ingen läkemedelsbehandling ges i avvaktan på PCR-resultat.

Svår sjukdomsbild

Trofozoitdiagnostik på färskt sekret från lesion i rektum/kolon samt trofozoitdiagnostik på färsk feces rekommenderas i första hand, minst 2 prov bör tas. Observera att materialet bör undersökas inom 30 minuter på parasitologiskt laboratorium och att enbart trofozoiter med intracellulära erytrocyter kan utsvaras som E. histolytica. Vid tveksamt mikroskopiskt fynd rekommenderas PCR på feces. Vid stark klinisk misstanke om amöbadysenteri tillrådes läkemedelsbehandling i väntan på resultat av PCR-analys.

Misstanke om extraintestinal sjukdom, exempelvis leverabscess

Serologisk diagnostik på SMI rekommenderas i första hand. Möjlighet finns även att utföra PCR för Entamoeba histolytica på aspirat från abscess samt att påvisa trofozoiter i abscess-innehåll. Aspiratet bör tas från den yttre delen av abscessen.

Vid klinisk misstanke om Entamoeba histolytica – förorsakad abscess rekommenderas påbörjande av läkemedelsbehandling i väntan på resultat av serologisk analys resp. PCR samt trofozoitanalys.