Abcessmaterial

Provtagning för påvisning av Entamoeba histolytica i abscessmaterial

Påvisning av Entamoeba histolytica i abscessmaterial kan ske med mikroskopi eller PCR.

Mikroskopi

På grund av att Entamoeba trofozoiter snabbt bryts ner skall mikroskopi utföras i direkt anslutning till provtagningen. Närmaste parasitologiska laboratorium bör därför informeras innan provtagning sker.

Känsligheten för mikroskopi är relativt låg. Levande trofozoiter återfinns i närheten av cystväggen medan innehållet inuti cystan till största delen består av nerbrutna celler.

PCR

För påvisning av Entamoeba histolytica-DNA i abscessmaterial med PCR måste materialet fixeras i 95-99 % etanol (1 del material och 4 delar etanol) i anslutning till provtagningen.

Materialet kan sedan skickas med vanlig post.

PCR metodik har större känslighet än mikroskopi förutsett att materialet behandlats korrekt.