Fecesprov PCR

Provtagning för speciesdifferentiering av  Entamoeba   histolytica/dispar med PCR    Länssjukhuset Ryhov

Prov där mikroskopiskt fynd av Entamoeba histolytica/dispar/moshkovskii gjorts eller prov med kliniskt misstänkt amöbainfektion tas emot.

SAF-fixerat prov. Skicka helst okoncentrerat SAF-fixerat material. Om det bara finns koncentrerat material så accepteras det. Kontakta laboratoriet vid frågor (010-2422115).

Obehandlade fecesprover kan också analyseras.

Skicka med vanlig postgång.

Svarstid 1-7 dagar, vid önskemål om akut utförande, kontakta laboratoriet (010-2422115)

Provtagning för speciesdifferentiering av  Entamoeba   histolytica/dispar med PCR    på Folkhälsomyndigheten

Speciesdifferentiering av amöba utförs endast på prov från patient där mikroskopiskt fynd av Entamoeba histolytica/dispar i feces gjorts initialt. Det är viktigt att patienten inte erhållit antiparasitär behandling innan nytt prov tas för PCR.

Fast till formad avföring

Om patienten har fast till formad avföring är ett prov utan tillsats tillräckligt. På detta prov görs då både mikroskopi och PCR.

Ta flera skedar avföring i en vanlig fecesburk. OBS Burken får ej innehålla formalin eller SAF-fixativ!!! Skicka provet med vanlig postgång. Undvik att skicka prov i anslutning till långhelger.

Lös till vattnig avföring

Om patienten har diarré måste vi få både ett ofixerat prov och ett prov fixerat i 70 % etanol. Det etanol-fixerade provet är viktigt eftersom lös till vattning avföring kan innehålla trofozoiter som snabbt bryts ner i ofixerat material.

Fyll en fecesburk eller ett rör med ca 8 mL 70 % etanol. Ta en sked färsk avföring och för ner i burken med etanol. Skruva åt locket ordentligt och blanda mycket noggrant genom att skaka burken kraftigt. Viktigt att provet är nytaget när det fixeras. Skicka med vanlig postgång.Observera att det etanol-fixerade provet endast används för PCR och att det alltid måste åtföljas av ett ofixerat prov för mikroskopi.

Anmärkning

  1. histolytica/dispar-parasiterna utsöndras oregelbundet med avföringen. Därför kan det inträffa att både mikroskopi och PCR på en tidigare positiv patient blir negativ på det prov vi undersöker. Det är då omöjligt för oss att utföra species-differentiering. Om detta skulle inträffa blir ni ombedda att skicka nya prov till oss.