Provtagning

 Mikroskopi

För cystor och maskägg (Oocystor)- Obehandlat, SAF, annat fixativ

För trofozoiter, oocystor, larver (cystor och maskägg)- SAF, (annat fixativ)

Strongyloides till agarplatta eller anrikning med kol- Obehandlat

För rörliga trofozoiter (Undersöks inom 1h)- Färskprov

PCR

Obehandlat

Etanol

SAF (Jönköping)