Mikroskopisk påvisning. riktlinjer och rekommendationer

indikationmikroskopi Klicka på bilden för att få den större

Förklaringar

”Cystor/maskägg”. Koncentrationsmetod (vanligen formalin/etylacetat) för fr. a. cystor av Entamoeba histolytica/dispar och Giardia intestinalis samt diverse maskägg (utom Enterobius vermicularis-ägg). Metoden utförs vid de flesta parasitologiska laboratorier i Sverige.
Observera att trofozoiter endast i undantagsfall påvisas med denna metod.

Enterobius vermicularis-ägg påvisas i tejpprov. Metoden utförs vid de flesta parasitologiska laboratorier i Sverige.

Cryptosporidium spp. påvisas/verifieras med Ziehl-Neelsen-färgning. Cyclospora cayetanensis och Isospora belli oocystor kan påvisas både med koncentrationsmetod och Ziehl-Neelsen-färgning. Metoderna utförs vid de flesta parasitologiska laboratorier i Sverige. Påvisas också med PCR på ett flertal laboratorier.

Trofozoiter av Entamoeba histolytica/dispar påvisas enklast i ”färskprov” (examineras inom 1 timme) eller med Trikrom-färgning av SAF-fixerat prov. Trofozoiter med intracellulära erytrocyter indikerar Entamoeba histolytica. Påvisas också med PCR på ett flertal laboratorier.

Trofozoiter av Dientamoeba fragilis påvisas med trikromfärgning eller annan permanentfärgning eller med PCR. Denna diagnostik utförs endast vid ett fåtal laboratorier exempelvis Parasitologisk diagnostik, folkhälsomyndigheten; Klinisk mikrobiologi,  Mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping; Bakt och Tropiklab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg och Hallands sjukhus.

Microsporidia-sporer påvisas med förstärkt Trikrom-färgning eller Uvitex-färgning och utförs endast vid ett fåtal laboratorier, exempelvis Parasitologisk diagnostik, SMI och mikrobiologen, Huddinge Universitetssjukhus.

Strongyloides-larver kan påvisas med koncentrationsmetod eller direktmikroskopi, men isolering av larver har större känslighet. Isolering utförs endast vid ett fåtal laboratorier, exempelvis mikrobiologen, Huddinge Universitetssjukhus och Bakt och Tropiklab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Anvisningar för provtagning och provtransport varierar vid olika parasitologiska laboratorier. Kontakta aktuellt laboratorium för vidare information.