PCR

För påvisning av  DNA

PCR-Metod för påvisning av Cryptosporidium-, Giardia intestinalis-, Entamoeba histolytica- och i vissa fall Dientamoeba fragilis-DNA finns tillgänglig på ett flertal ställen bland annat i Halmstad, Uppsala, Örebro, Jönköping och för vissa agens på folkhälsomyndigheten.

Obehandlad feces rekommenderas vid provtagning för påvisning av DNA. Vid väldigt vattniga diarrer kan provet fixeras i etanol.

Metod för påvisning av Dientamoeba fragilis, Entamoeba histolytica/dispar, Giardia intestinalis och cryptosporidium spp-DNA från SAF-fixerade prov finns i  bland annat i  Jönköping.

Enligt de allra flesta studier räcker det med ett prov (jämfört med mikroskopi där minst två rekommenderas)

PCR visar en högre känslighet än mikroskopi

Vid önskemål om PCR för mer ovanliga agens kan folkhälsomyndigheten kontaktas, de utför en del (tex Strongyloides) och kan vidarebefodra andra till laboratorier i andra länder.