Coccidia

Pågående Cyclospora cayetanensis-utbrott i Mexico och Kanada sedan hösten 2016 samt 2017 i USA och Mexico

Kanada

Mexico

USA 2017

Isospora belli har bytt namn till Cystoisospora belli

senast uppdaterad 20160925 Jessica Ögren