Malaria

Det har varit flera fall av Plasmodium simium i Brasilien, en vivax-liknande art som normalt finns hos apor. http://www.biorxiv.org/content/early/2017/03/29/122127

Det har visat sig (med hjälp av molekylärbiologiska metoder) att Plasmodium ovale är två olika arter;
Plasmodium ovale curtisi och Plasmodium ovale wallikeri. Med det man vet just nu finns det inga morfologiska särskiljningstecken.