Välkommen till Svenska Referensgruppen för Parasitologi

Referensgruppen i parasitologi arbetar med att ta fram riktlinjer för parasitologisk diagnostik, att vara en länk mellan kliniker och laboratorium och mellan myndigheter och laboratorium. På hemsidan finns information om rekommendationer för diagnostik (metoder samt svarsrekommendationer), särskild information om vissa agens samt uppgifter om  utbildningar.

Vid frågor,funderingar och önskemål kontakta gärna oss på referensgruppen@parasitologi.se