Helena Hammarström

Specialistläkare inom Infektionssjukdomar och pågående dubbelspecialisering inom Klinisk Mikrobiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Arbetar på Infektionskliniken med parasitologi och tropikmedicin som medicinskt ansvarsområde samt på Kinisk Mikrobiologi med medicinskt ansvar för parasitologisk diagnostik.