Referensgruppens målsättning:


  • Att verka för att parasitologisk diagnostik av hög kvalitet finns tillgänglig i landet
  •  Att utfärda rekommendationer för klinisk användning av diagnostiska metoder inom parasitologi
  • Att verka för god kontakt mellan de parasitologiska laboratorierna och kliniskt verksamma läkare
  •  Att utgöra remissinstans för frågor inom human-medicinsk parasitologi
  • Verka för att undervisning i parasitologi tillgodoses i grundutbildning och fortbildning av olika yrkesgrupper inom sjukvård.
  • Verka för kontakt mellan svenska laboratorier som utför parasitologisk diagnostik

 cropped-annanlogga.jpg