Jessica Ögren- Ordförande

bildfrånforskarfredag

Legitimerad Biomedicinsk analytiker och MSc i molekylärbiologi från Jönköping med ett passionerat intresse för parasitologi. Forskning som bland annat handlar om utveckling av diagnostiska metoder.

Arbetat sedan 2004, nästan uteslutande med parasitologisk diagnostik, i synnerhet morfologisk men även molekylärbiologisk och serologisk. Mycket intresserad av metodutveckling och kvalitetssäkring. Arbetar mycket med utbildning både av biomedicinska analytiker, blivande biomedicinska analytiker och läkare/ läkarstudenter.

Har en son, en dotter, en man och en katt.