SNPD – Svenskt nätverk för parasitologisk diagnostik

 

SNPD är ett nätverk för verksamma inom parasitologi. Vi försöker sprida infomation, anordna nätverksträffar och göra det lättare att både nås av och att dela med sig av aktuella händelser inom parasitologi. Vi finns främst på facebook SNPD på facebook, gå gärna med i gruppen och ta del av diskussionerna!

Man kan också maila referensgruppen@parasitologi.se