Välkommen till Svenska Läkaresällskapets Referensgrupp för Parasitologi

Referensgruppen i parasitologi arbetar med att ta fram riktlinjer för parasitologisk diagnostik, att vara en länk mellan kliniker och laboratorium och mellan myndigheter och laboratorium. På hemsidan finns information om rekommendationer för diagnostik, särskild information om vissa agens samt uppgifter om aktuella utbildningar. Vi arbetar för närvarande med att utöka sidan och mer information kommer.  Vid frågor,funderingar och önskemål kontakta gärna oss på referensgruppen@parasitologi.se