Helena Hammarström

Specialist inom Infektionssjukdomar och Klinisk mikrobiologi. Verksam som överläkare på Infektion samt på Klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, med medicinskt ansvar inom tropikmedicin och parasitologisk diagnostik.