Nätverksträff 2018

Den 9 maj 2018 höll SNPD nätverksträff på karolinska sjukhuset i Solna.

Det pratades om NRL, Cryptosporidiumövervakning, Cyclosporadiagnostik och fördes diskussioner kring diagnostik, kvalitetssäkring och kompetensbevarande (bland annat)

Nästa träff planeras till hösten 2019, plats ännu ej bestämd.