Joakim Forsell

Specialistläkare inom klinisk mikrobiologi i Umeå . Har haft tarmparasiter som mitt specialområde under hela min anställning och forskar på Blastocystis. Blir snart färdig specialist i klinisk mikrobiologi och tar då över det medicinska ansvaret för parasitologisk diagnostik vid laboratoriet i Umeå.