Mikroskopisk och molekylärbiologisk påvisning. riktlinjer och rekommendationer

indikationmikroskopi Klicka på bilden för att få den större

Förklaringar

”Cystor/maskägg”. Koncentrationsmetod (vanligen formalin/etylacetat) för fr. a. cystor av Entamoeba histolytica/dispar och Giardia intestinalis samt diverse maskägg (utom Enterobius vermicularis-ägg). Metoden utförs vid de flesta parasitologiska laboratorier i Sverige.
Observera att trofozoiter endast i undantagsfall påvisas med denna metod.

Enterobius vermicularis-ägg påvisas i tejpprov. Metoden utförs vid de flesta parasitologiska laboratorier i Sverige.

Cryptosporidium spp. påvisas/verifieras med Ziehl-Neelsen-färgning. Metoderna utförs vid de flesta parasitologiska laboratorier i Sverige. Påvisas också med PCR på ett flertal laboratorier. PCR är generellt känsligare, men kan missa vissa arter vilket kan vara viktigt att känna till och ett negativt prov med en av metoderna kan vid stark klinisk misstanke med fördel analyseras med den andra metoden.

Entamoeba histolytica påvisas med PCR på ett flertal laboratorier vilket är den rekommenderade metoden. Trofozoiter av Entamoeba histolytica/dispar kan påvisast i ”färskprov” (examineras inom 1 timme) eller med Trikrom-färgning av SAF-fixerat prov. Trofozoiter med intracellulära erytrocyter indikerar Entamoeba histolytica men avsaknad utesluter EJ E. histolytica.

G. intestinalis kan analyseras med PCR eller mikroskopi, PCR visar generellt en högre känslighet.

Cyclospora cayetanensis och Isospora belli oocystor kan påvisas både med koncentrationsmetod och Ziehl-Neelsen-färgning. PCR för Cyclospora finns bland annat i Jönköping.

Trofozoiter av Dientamoeba fragilis påvisas med trikromfärgning eller annan permanentfärgning eller med PCR. Denna diagnostik utförs  vid ett fåtal laboratorier exempelvis Parasitologisk diagnostik, folkhälsomyndigheten och Klinisk Mikrobiologi Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Microsporidia-sporer påvisas med förstärkt Trikrom-färgning eller Uvitex-färgning och utförs endast vid ett fåtal laboratorier, exempelvis Parasitologisk diagnostik, SMI och mikrobiologen, Huddinge Universitetssjukhus. PCR för några arter kommer att sättas upp under 2020 i Jönköping.

Strongyloides-larver kan påvisas med koncentrationsmetod eller direktmikroskopi, men isolering av larver har större känslighet. Isolering utförs endast vid ett fåtal laboratorier, exempelvis mikrobiologen, Huddinge Universitetssjukhus och Bakt och Tropiklab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Anvisningar för provtagning och provtransport varierar vid olika parasitologiska laboratorier. Kontakta aktuellt laboratorium för vidare information.