Mikroskopisk påvisning. riktlinjer och rekommendationer

indikationmikroskopi Klicka på bilden för att få den större

Förklaringar

”Cystor/maskägg”. Koncentrationsmetod (vanligen formalin/etylacetat) för fr. a. cystor av Entamoeba histolytica/dispar och Giardia intestinalis samt diverse maskägg (utom Enterobius vermicularis-ägg). Metoden utförs vid de flesta parasitologiska laboratorier i Sverige.
Observera att trofozoiter endast i undantagsfall påvisas med denna metod.

Enterobius vermicularis-ägg påvisas i tejpprov. Metoden utförs vid de flesta parasitologiska laboratorier i Sverige.

Cryptosporidium spp. påvisas/verifieras med Ziehl-Neelsen-färgning. Cyclospora cayetanensis och Isospora belli oocystor kan påvisas både med koncentrationsmetod och Ziehl-Neelsen-färgning. Metoderna utförs vid de flesta parasitologiska laboratorier i Sverige. Påvisas också med PCR på ett flertal laboratorier.

Påvisas med PCR på ett flertal laboratorier vilket är den rekommenderade metoden. Trofozoiter av Entamoeba histolytica/dispar kan påvisast i ”färskprov” (examineras inom 1 timme) eller med Trikrom-färgning av SAF-fixerat prov. Trofozoiter med intracellulära erytrocyter indikerar Entamoeba histolytica.

Trofozoiter av Dientamoeba fragilis påvisas med trikromfärgning eller annan permanentfärgning eller med PCR. Denna diagnostik utförs  vid ett fåtal laboratorier exempelvis Parasitologisk diagnostik, folkhälsomyndigheten; Klinisk mikrobiologi,  Mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping; Bakt och Tropiklab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg och Hallands sjukhus.

Microsporidia-sporer påvisas med förstärkt Trikrom-färgning eller Uvitex-färgning och utförs endast vid ett fåtal laboratorier, exempelvis Parasitologisk diagnostik, SMI och mikrobiologen, Huddinge Universitetssjukhus.

Strongyloides-larver kan påvisas med koncentrationsmetod eller direktmikroskopi, men isolering av larver har större känslighet. Isolering utförs endast vid ett fåtal laboratorier, exempelvis mikrobiologen, Huddinge Universitetssjukhus och Bakt och Tropiklab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Anvisningar för provtagning och provtransport varierar vid olika parasitologiska laboratorier. Kontakta aktuellt laboratorium för vidare information.