Rekommenderade svarskommentarer och svarsrutiner parasiter (2020)

Nya svarsrekommendationer 2020

⇑ Länk ⇑

Uppdaterade rekommendationer till svarsrutiner för parasiter. Den största förändringen är att Referensgruppen i parasitologi inte rekommenderar att man rapporterar fynd av apatogena protozoer. Vi rekommenderar att man fortsätter att anteckna fynden i sitt system och att man svarar proven ”Inga patogena parasiter påvisade”.

En del parasiter har bytt namn sedan den senaste versionen, dessa är nu uppdaterade, men med sitt gamla namn kvar också.